Kulrulle: Typ KR 3006, 1008, 1022

I lager

Offert

Kulbord är ett komplement till rullbanor och bandtransportörer när godset ska roteras och ändra transportriktning. Kulbord användes även som inmatningsbord vid olika typer av maskiner, t.ex. pressar och saxar inom verkstadsindustrin.
Artikelnr: Kulbord-1

Beskrivning
Kulrulle 13 – 250 kg