N.O. Lyftab AB

 

Om oss

Lyftab är ett mindre företag med många års kunskap och erfarenhet inom materialhanterings- och lyftbranschen och vi månar om att behålla den smidighet och nära samarbete mellan de olika avdelningarna inom företaget som detta medger. Du som kund får alltid prata med samma person hos oss, en trygghet för dig som kund.

Inom företaget har vi kompetens och kunskap gällande:

  • Kapacitetsberäkningar
  • Hållfasthetsberäkningar
  • Layout-förslag
  • Kvalitets- och säkerhetsnormer
  • CE-märkning

Allt detta sammantaget gör att Lyftab är en komplett samarbetspartner när det gäller material- och logistiklösningar.


Om du så bara har en liten tanke när det gäller materialhanteringsproblem så tveka inte att kontakta oss så gör vi dina tankar och planer till verklighet.

Vi värnar om produkter och leveranser med:

  • Hög kvalitet
  • Lång livslängd
  • God finish
  • Hög leveranssäkerhet
  • Korta leveranstider
Lyftabs lokal