Kulrulle: Typ KR 1 NY

I lager

Offert

Kulbord är ett komplement till rullbanor och bandtransportörer när godset ska roteras och ändra transportriktning. Kulbord användes även som inmatningsbord vid olika typer av maskiner, t.ex. pressar och saxar inom verkstadsindustrin.
Artikelnr: Kulbord-1

Beskrivning
Kulrulle 13 – 250 kg

 

Produktinformation
Kula: POM-kula nedsänkt i en bädd av små stålkulor.
Hus: Nylon
Temp. best.: -20°C – +70°C

För gods med hård och plan anliggningsyta. Exempel på användning är plockstationer, utlämningsställen, arbetsstationer.

N.O. Lyftab AB

042-208330

info@lyftab.se

Stackarpsvägen 1, Klippan,  26439

Lyftab erbjuder en stor variation av produkter inom materialhantering, allt från små enkla länkhjul till kompletta transportöranläggningar för tung industri såsom transportbanor och lyftredskap.