Transportörsystem

12-strängad kedjetransportör som är höj- och sänkbar för överväxling av långgods på drivna rullbanor. Rullbanorna är försedda med pneumatiskt styrda guidehjul. Anläggningen har hög precision i transport, sidostyrning, höj- och sänkrörelser och fixering av gods.

Artikelnr: Transportörsystem Kategorier: ,

Beskrivning

Transportörer

Översikt transportörsystem


12-strängad kedjetransportör som är höj- och sänkbar för överväxling av långgods på drivna rullbanor. Rullbanorna är försedda med pneumatiskt styrda guidehjul. Anläggningen har hög precision i transport, sidostyrning, höj- och sänkrörelser och fixering av gods.

Lamelltransportörsystem för tunga kundspecifika pallar.

Växling / tvärförflyttning av specialpall.

Rullbanor, växlar och kedjetransportsystem för pall.
Automatiskt rullbanesystem för små och stora pallar, omställning sker med justerbara sidokanter. Rullbanor, pushrar, vridbord och växlar är delar i hanteringssystemet. Skyddsräcken och manöverpulpet är utarbetade i samråd med operatören.

Systemet innehåller trevägskorsning med ett vridbord som växlar pallen åt rätt håll. Det finns också pneumatiskt inställbara styrkanter.


Midjedrift med robusta och enkla kedjespännare, enkel och logisk vid service.

Höj- och sänkbar tresträngad kedjetransportör växel med olika riktningsutgångar i ett transportsystem för pallat gods.

Rullbana för längdåkrörelse av pall. Som växel och tvärtransportör används kedjetransportör, den fungerar för både hel- och halvpall.

Dubbla växlingsstationer för överflyttning av pall till parallellbana.

Rätvinklig transportörväxel. Kedjetransportören är tresträngad för gemensam hantering av olika pallstorlekar.

Ändring av transportriktning 90° från kedjetransportör till rullbana.

Tilt, 0-30°, för pall.

Kedjetransportör i uppfällt läge för t ex fri gångpassage.

Transportörväxel 0-90° med uppfällbar kedjetransportörsektion.

Växelenhet rullbana – rullbana, växling med integrerad kedjetransportör.

Femsträngad 3-tons kedjetransportör.

Två strängar utnyttjas här till liten pall medan man använder tre strängar till helpall.

Helpall för tvärtransport på höj och sänkbar kedjetransportör.

Rullbaneväxel med kedjetransportör placerat på drivet vridbord 0-90°. Last: 1000 kg.

Växelenhet rullbana – kedjetransportör.

Här fungerar lyftbordet som höjdreglering av kedjetransportören.
Pålastningsbana med kraftig pallstyrning och förstärkta benstöd som är fristående.

Två drivna L80-banor redo för leverans.

Del av transportsystem för test innan leverans. Last 1500 kg.

Bred rullbana utrustad med gångplan mellan rullarna.

Friktionsbelagda gångplan mellan rullarna på en driven L80-bana.

Kundspecifik transportöranläggning.

Kedjetransportör. Max last 3000 kg.

Kedjetransportör med växelsektion. (Kombineras med rullbana).


Teleskoperande kedjetransportör. Max last 1500 kg.

Kedjetransportör

Kedjetransportör för tvärmatning av pall.

Kedjetransportör monterad på lyftbord.
Max last 1500 kg.

Kedjetransportör för tvärmatning av pall. Täckplåt mellan kedjorna. Max last 1500 kg.

Kedjetransportör i produktion.
Max last 16000 kg.

Kedjetransportör för tvärmatning av pall.

Kedjetransportör. Max last 16000 kg.

Slavdrift mellan två kedjetransportörer.

Höj- och sänkbar arbetsstation byggd på ett lyftbord längs transportbana. Kedjetransportör växlar godset till och från arbetsstationen.

Underhängande drift i slutända.

Sidmonterad drift i transportörens slutända.

Transportörer i väntan på utleverans.