Inlägget gjort

Katalog version 1.0

lyftredskap telfer

Vi arbetar fortfarande med att uppdatera vår online katalog. Men det finns en version 1.0 färdig och det går redan nu bra att bläddra ibland vårt sortimentet. Ta ett kik i menyn till vänster.

 

Inlägget gjort

Plocklager

Kundens önskemål var att få ett automatiskt plocklager innehållande 20 st standardpallar som alla oberoende av varandra skulle presenteras för en operatör som lätt kan plocka produkter från pall till en linje full av färdiga produktkartonger.

Vi levererar lay-out, kapacitetsberäkningar, el – automatik, platsmontage samt CE-märkning av anläggningen.

I denna anläggning har vi i korthet använt oss av våra egentillverkade standardprodukter såsom rullbanor, kedjetransportörer, transportörväxlar, tilt för pall samt bandtransportörer och på så sätt sytt ihop standardprodukter till ett fungerande system.

Inlägget gjort

Grov kedjetransportör försedd med lyft och våg

Denna skruvdomkraftskonstruktion är beräknad för precisionslyft av plåthäckar med vikter upp till 13 ton.

För att dels få ett mycket precist lyft med jämn hastighet har vi valt att använda just skruvdomkrafter. Konstruktionen är beräknad och tillverkad av Lyftab och är en speciallösning för kund.

För att skydda lyftspindeln monteras en skyddsbälg över lyftspindeln.

I denna anläggning ingår 8 st transportörer och 1 st transfervagn

Inlägget gjort

GIS traverssystem

Kundens önskemål var enkelt att definiera. Man ville ha lyfthjälpmedel, helst hängande i taket.

Vårt förslag blev att täcka in ett större område med 2 – 3 profilskentraverser. Dessa traverser kan arbeta parallellt och även 2 – 3 st i längsled. Genom att dela in traverser i olika arbetsområde får användaren stor flexibilitet och flera operatörer kan lyfta samtidigt.
Vi projekterar hela lösningen inklusive upphängningsdetaljer för traverserna i kundens takkonstruktion.I detta projekt har vi använt oss av standardprodukter: Profilskenor, ändvagnar, löpvagnar, telfrar och elförsörjningsutrustning. I leveransen ingick frakt, montage, provlyft, besiktning av Inspecta AB samt CE-märkning.